Return to site

Een minimumloon is goed nieuws voor robots

Fondsnieuws, 19 augustus 2020

· Fondsnieuws

De Democraten willen het minimumloon in de Verenigde Staten verhogen van 7,25 dollar per uur naar 15 dollar per uur. Eind juni claimde Biden dat het ook wel een keer tijd wordt om het minimumloon te verhogen. Betaal gewoon hetzelfde als het minimumloon in 1968 (1,60 per uur), maar dan gecorrigeerd voor inflatie, aldus Biden. Dat zou nu 10,70 per uur zijn. In 1938 werd voor het eerst een minimumloon ingevoerd van 0,25 dollar per uur. Gecorrigeerd voor inflatie staat dat gelijk aan 4,07 dollar per uur nu. Het jaar 1968 is niet geheel willekeurig door Biden gekozen, het is het jaar dat minimumloon gecorrigeerd voor inflatie piekte.

Senator Elizabeth Warren wil zelfs een minimumloon van 22 dollar per uur, waarmee de ontwikkeling van de productiviteit over de afgelopen decennia wordt gevolgd. Maar de ontwikkeling van de productiviteit is niet gelijk verdeeld. Sinds 1990 is de productiviteit van medewerkers in het gemiddelde restaurant per saldo niet gestegen, maar werknemers die gebruik maken van computers of mobiele technologie wel. De stelling van de Democraten is dat werknemers zonder een correctie voor inflatie of een correctie voor de productiviteit niet op kunnen tegen de macht van de werkgever. Dan is het vreemd dat twee derde van de mensen met een minimumloon binnen twaalf maanden een loonsverhoging krijgt. Voor ervaren medewerkers moet meer worden betaald dan voor starters. Maar voor ervaring moet je eerst een baan hebben en er zijn in de Verenigde Staten maar weinig werkgevers die 15 dollar willen betalen voor starters.

De invoering van een minimumloon is vanuit de werkgelegenheid bezien niet verstandig, maar de totale economie zal er wel van kunnen profiteren. Veel banen die minder dan 15 dollar per uur betalen bestaan namelijk uit saai en geestdodend werk. Het is werk dat beter door een robot kan worden gedaan. Nu moet die robot concurreren met een werknemer die 7,25 dollar per uur krijgt, straks ligt het break-even punt bij 15 dollar per uur. Mensen die nu het minimum ontvangen, krijgen straks geen 15 dollar per uur, maar zitten werkloos thuis. Dat werk is overgenomen door een robot. Die robot zorgt er ook voor dat voor het eerst in decennia de productiviteit in restaurants sterkt stijgt. Bij McDonald’s worden de mensen achter de kassa vervangen door een touchscreen. Andere restaurantketens zijn hetzelfde van plan. Er zijn al restaurants die ook zijn begonnen met het robotiseren van de keuken. Zo is de robot Flippy bijzonder vaardig in het bakken van hamburgers. Deze robots vervangen vooral de jongere werknemers. Het is dan ook niet zo vreemd dat bijna de helft van de werknemers die onder het minimumloon vallen, tussen de 16 en de 24 jaar oud zijn. Vaak zijn het ook nog part time banen, bijvoorbeeld om een studie te bekostigen.

Het installeren van robots betekent het verhogen van de factor kapitaal. Rente is de prijs van kapitaal. De rente wordt op dit moment door de overheid gesubsidieerd of zo men wil gemanipuleerd tot het nulpunt en soms zelfs daar beneden. De factor arbeid daarentegen wordt belast. Gelet op de sterk opgelopen begrotingstekorten geen belasting die omlaag kan, eerder omhoog moet. Toch kunnen de robots er voor zorgen dat de totale koek groeit. Er gaan stemmen op om de robots te belasten, maar dat is onverstandig. Robots zorgen voor meer productiviteit en als dat niet wordt omgezet in hogere lonen betekent dat meer winst, of lagere prijzen. Belasting heffen bij bedrijven die nu niet of nauwelijks belasting betalen is een veel beter alternatief. De opbrengst kan dan worden gebruikt om bijvoorbeeld onderwijs te subsidiëren. Zo wordt het economisch groeipotentieel verder geoptimaliseerd.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK