Return to site

Evaluatie contraire tips 2017

Frankrijk, Turkije en China

· Fondsnieuws

In het verleden leverden wij een bijdrage aan de fondstips van de banken die jaarlijks in Het Financieel Dagblad en Fondsnieuws worden gepubliceerd. In verband met de aanscherping en verzwaring van de regels in het kader van de Europese verordening marktmisbruik is besloten om daarmee te stoppen. Op verzoek van het Financieel Dagblad hebben we in januari 2017 wel een drietal contraire beleggingen genoemd voor 2017. Een korte evaluatie.

 

Contrair beleggen

Contrair beleggen betekent ingaan tegen de consensus. Voor professionele beleggers is de consensus veilig, vooral uit oogpunt van carrièrerisico. Het is veilig in de kudde.[1] In de financiële wereld zijn risico’s en kansen twee zijden van dezelfde medaille. Markten hebben de neiging om risico’s te verdisconteren in de huidige koersen, zeker wanneer die breed uitgemeten worden in de pers. Op het moment dat het meest zwartgallige scenario is ingeprijsd, wordt een risico een kans. De realiteit is niet zwart/wit, maar in vele tinten grijs.

 

Drie contraire tips

De eerste contraire tip voor 2017 hing samen met het grootste risico voor 2017, namelijk het Europese politieke risico. Dat risico concentreerde zich op Frankrijk, onder andere omdat Marine Le Pen het goed deed in de peilingen. Zonder Frankijk geen Europese Unie, laat staat één munt. Begin 2017 was François Fillon de belangrijkste tegenkandidaat van Le Pen. Fillon was net als Macron voorstander van lagere belastingen en deregulering, het juiste medicijn voor de Franse economie. Dank zij het districtenstelsel en de cyclische opleving van de Franse economie ging Macron er met de buit vandoor. Een jaar later is het beeld voor Frankrijk verder verbeterd, waarvan Franse aandelen ook in 2018 nog kunnen profiteren.

 

De tweede tip was Turkije, wat een jaar geleden een schoolvoorbeeld was van een crisis in een opkomende markt. Een tekort op de lopende rekening van 4,5% van het BBP met buitenlandse schulden luidende in een sterker wordende dollar. De Turkse Lira stond onder druk, na de mislukte coup en de slechte pers rondom Erdogan. Wij hadden een contraire visie op de dollar en die zwakkere dollar heeft Turkije geholpen. De aantrekkende wereldeconomie deed de rest. Voor portefeuilles kiezen we voor breed beleggende fondsen in opkomende markten.

 

Ook China, de laatste contraire tip, is een opkomende markt, althans volgens de classificatie van MSCI. Berichten in de westerse media over China zijn vaak gekleurd wat de waardering drukt. Zorgen over kapitaalvlucht, een harde landing van de economie of een grote handelsoorlog met Trump bleken ongegrond. China was in 2017 juist een baken van stabiliteit. Juist deze omslag zorgde voor de grootste bijdrage aan het rendement. China was dan ook de best presterende contraire tip van 2017.

 

Tips zijn nog geen portefeuille

Het gemiddeld rendement van deze drie tips ligt op 22% vanaf begin 2017, tegen nog geen 10% van de wereldindex. Dat is een groot verschil, maar tegelijkertijd is het goed om zich te realiseren dat drie tips nog geen goed gespreide portefeuille vormen. Bij beleggen is het prima om contrair te denken, maar in een goede portefeuille is er sprake van een meer evenwichtige spreiding van het risicobudget. Zodat ook wanneer de visie onverhoopt niet uitkomt er sprake is van een toonbaar rendement.

 

[1] Worldly wisdom teaches it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally, John Maynard Keynes.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK