Return to site

Ideale wereld om in thema’s te beleggen.

Fondsnieuws 22 april 2020

· Fondsnieuws

Structurele veranderingen in de wereldeconomie versnellen door de komst van CV-19. Of het nu gaat om deglobalisering, de populariteit van ESG, de digitale revolutie of de opkomst van Azië. Het zijn allemaal thema’s die dit jaar opeens goed lijken te presteren. Door CV-19 komen deze thema’s in een stroomversnelling. Dat betekent dat er winnaars zijn, maar vooral ook veel verliezers. Voor wie belegt in de index is dit niet relevant. Die koopt simpel alle bedrijven in de index. In de portefeuille zitten dan alle kansen, maar ook alle risico’s. Nadeel is dat deze manier van beleggen de innovatie en daarmee de productiviteit in de weg staat. De enige interesse die een indexbelegger heeft voor een bedrijf is het gewicht in de index. Maar de markt is er niet alleen voor beleggers. De markt is er in de eerste plaats om kapitaal optimaal te alloceren naar de beste bedrijven. Dit proces wordt gefrustreerd door in de index te beleggen. Dat zal in de komende jaren gaan veranderen en CV-19 draagt daaraan bij.

De crisis is voor veel verliezende bedrijven het moment van de waarheid. Corona heeft gezorgd voor een versnelling van de digitale revolutie waardoor we meer online zijn gaan werken, leren en winkelen. Bedrijven die afhankelijk zijn van vervoersstromen, vastgoedbedrijven en retailers hebben het bijzonder lastig. Op het gebied van deglobalisering lijkt het virus te slagen wat Trump niet is gelukt. Geloof maar niet dat er veel mensenhanden aan te pas zullen komen bij de nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten Daar zullen vooral robots worden ingezet. De koppeling van CV-19 aan de duurzaamheidsagenda is opmerkelijk, maar veel maatregelen om de economie te stimuleren worden gekoppeld aan de Green New Deal of hebben anders een duidelijke sociale component. Dat betekent wel dat de risico’s bij de slecht scorende ESG-bedrijven pijnlijk zichtbaar worden. Bedrijven doen er goed aan om aan de goede kant van de streep te gaan staan. Verder is er nog steeds sprake van een pandemie, maar Noord-Azië is de grote uitzondering. Die regio doet het namelijk veel beter dan de rest van de wereld. Dit zal er voor zorgen dat Azië sterker uit de crisis naar voren zal komen.

 

Beleggen in thema’s is beleggen voor de toekomst en voor de lange termijn. Themabeleggers beleggen juist niet in de index, omdat de index per definitie een afspiegeling is van het verleden. Themabeleggers kunnen de hele waardeketen overzien en door hun specialisatie beter beoordelen waar in de keten waarde wordt toegevoegd. Gespecialiseerde thematische portefeuillemanagers zijn ook beter in staat om een onderscheid te maken tussen winnaars en verliezers. Het zijn geen algemene portefeuillemanagers die overal verstand van moeten hebben. In de huidige complexe wereld is dat onmogelijk geworden. Ze beleggen vooral in structurele ontwikkelingen waardoor de portefeuille minder gevoelig is voor de economische cyclus. Themabeleggers hebben geconcentreerde portefeuilles met bedrijven die vaak aan het begin van de groeicurve staan. Ze zijn in een vroeg stadium in staat om in de volgende Microsoft, Apple of Amazon een substantieel belang te nemen.

Themabeleggen moet niet worden verward met sectorbeleggen, want in elke sector zitten zowel verliezers als winnaars. Wel is een thema gevoelig voor financieel entertainment en storytelling. Dit is een nadeel, maar ook een voordeel. Het nadeel is dat waarderingen van bepaalde thema’s in een hype behoorlijk kunnen worden opgeklopt, maar zo lang we nog maar aan het begin van zo’n hype staan, is dat eerder een voordeel. Zeker in het tijdperk van Fake News waarin een goed verhaal via het internet wereldwijd viraal kan gaan, zijn themabeleggingen de manier om hiervan te profiteren.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK