Return to site

Industrie als nieuwe IT-sector.

fondsnieuws 13 oktober 2020

· Fondsnieuws

Technologie gaat al lang niet meer om alleen IT-aandelen. Amazon heeft de hele retailsector op zijn kop gezet. De telecomsector bestaat na de herindeling vrijwel uitsluitend uit IT-aandelen. De belangrijkste component in de farmaciesector is biotechnologie. Dankzij de productiviteitswinsten van de technologie kan alternatieve energie tegenwoordig concurreren met fossiele brandstoffen. Media, advertenties, spelletjes, het kopen van een huis, bancaire diensten, het lezen van een boek: vrijwel overal heeft technologie de wereld voorgoed veranderd. Een valkuil voor beleggers is dat ze ondanks deze technologische ontwikkeling nog steeds gebruik maken van de MSCI-sectorverdeling. Die schrijft voor dat de portefeuille slechts voor een beperkt deel uit technologie-aandelen mag bestaan. Met het dotcomkerkhof nog tussen de oren, dringen risicomanagers aan te laag gewicht in de IT-sector. Het voorspellen van het toekomstig verloop van de sectoren is lastig en daarom hanteert wordt vaak een neutrale weging gehanteerd. In de praktijd betekent neutraal echter een extreme onderweging. Meer risico in plaats van minder risico en tot op heden ook nog eens minder rendement.

De grote veranderingen op het gebied van technologie hadden tot op heden vooral invloed op het gedrag van consumenten. Dankzij het internet zijn we niet meer veroordeeld tot de winkel op de hoek. Met 4g-technologie en deze week 5g mobiel internet is er tegenwoordig overal wel een app voor. De consument doet nu direct zaken met de leverancier, eventueel via een platform dat deze disintermediatie faciliteert. Veel reisbureaus, camerawinkels, muziekwinkels, boekenwinkels etc. zijn daardoor verdwenen. Via Alibaba is alles in de wereld te koop voor tien procent van de prijs. Overigens is het nog maar de vraag of apps over vijf jaar nog bestaan, wellicht doen we alles dan via Alexa of Siri. Ook dat is technologie. Innovaties die snel viraal gaan kunnen er voor zorgen ook een sterk IT-bedrijf over twee jaar failliet gaat.

Technologie heeft nu ook het omslagpunt bereikt aan de producentenkant. Robots worden steeds goedkoper en vervangen menselijke arbeid. Een verhoging van het minimumloon in de Verenigde Staten van $ 7,25 naar $ 15,- per uur zal dit proces versnellen, omdat prijs een grote invloed heeft op de keuze tussen een robot of menselijke arbeid. Ook de wens om lokaal en dichtbij te produceren na de leveringsproblemen tijdens de Coronacrisis betekent meer werk voor robots. Veel zakelijke dienstverleners werken als gevolg van de Coronacrisis thuis, wat betekent dat de plaats van het kantoor steeds minder bepalend is voor die dienstverlening. Omdat tegenwoordig alles vanuit de cloud benaderbaar is, kunnen mensen die werken voor zakelijke dienstverleners overal aan de slag. Of die mensen nu in Nederland zitten, in Zwitserland of op Hawaii. Bijkomend voordeel van Hawaii is dat er ’s nachts kan worden doorgewerkt. Globalisering ging tot voor kort vooral over goedkope producten uit lagelonenlanden, nu is er opeens ook wereldwijde concurrentie op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Een nieuwe globaliseringsgolf staat ons daar te wachten, met grote kansen voor de Engels sprekende bevolking van India. Toch is het vooral aan de productiekant waar technologie zorgt voor echt grote veranderingen. Caterpillar heeft tegenwoordig zelfsturende mijnbouwtrucks van 290 ton, een zelfsturende robot waar zelfs Elon Musk trots op zou zijn. De industrie zal komende jaren profiteren van vergaande automatisering en robotisering. Nu werkt nog 30 procent van de wereldbevolking in de maakindustrie. Honderd jaar geleden was 30 procent van de wereldbevolking actief in de agrarische industrie. Daar werkt nu slechts 2 procent, die ook nog eens een veelvoud produceert van honderd jaar geleden. Veel industriële bedrijven zijn de afgelopen decennia nauwelijks gewijzigd, maar zelfs in de bouw heeft de robot zijn intrede gedaan. Zelfsturende motorvoertuigen maken het beroep van chauffeur, het meest populaire beroep onder mannen, opeens overbodig. De sector die in de komende jaren van dit alles profiteert is de sector Industrie & Dienstverlening, een sector die bovendien de afgelopen jaren op de beurs sterk is achtergebleven. Zoek wel vooral naar bedrijven die met behulp van technologie het verschil kunnen maken.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK