Return to site

Populistisch beleggen

Column Financial Investigator juni 2019

· Fin Investigator

Als iets tegenwoordig populair is onder Nederlandse beleggers dan is het wel duurzaam beleggen. Van nature ben ik een contraire belegger. Daar maak je meestal geen vrienden mee, maar wel rendement. Dit jaar heb ik dan ook nog niet over duurzaamheid geschreven, maar het wordt tijd om te profiteren van het duurzame momentum. Er is extra rendement is te behalen dankzij de huidige duurzame transitie. Indien juist toegepast kan het ook zorgen voor vertrouwensherstel in de financiële sector.

ESG, impact beleggen, maatschappelijk verantwoord of duurzaam, het zijn vaak termen die gebruikt worden voor een deel van de portefeuille. Het betekent automatisch dat de rest van de portefeuille kennelijk niet-duurzaam is. Dat is niet handig. Mijn stelling is dat er voortaan maar één soort rendement is en dat is een gezond financieel rendement. Het is rendement dat rekening houdt met alle externe effecten. Elke belegging heeft impact. Als de impact negatief is, hanteert een duurzame belegger vaak uitsluitingscriteria. Populair is het hebben van een positieve impact. Nu is dat een erg subjectief begrip, maar de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) - een groot marketingsucces voor de Verenigde Naties – bieden voldoende aanknopingspunten. Beleggers en bedrijven maken uit de SDGs een selectie waar zij het verschil kunnen of willen maken. Technologie als Big Data, de cloud en kunstmatige intelligentie zorgen er voor dat men steeds sneller impact heeft. De technologie zorgt ook voor subjectieve keuzemogelijkheden voor de eindbelegger. Wellicht kan in de toekomst ieder individu haar of zijn impact bepalen via een app, of via Alexa, Siri of Google Assistent als apps niet langer de manier is waarmee wij communiceren met het internet.

Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van duurzaam beleggen op het rendement. De komende jaren zal het streven naar een gezond financieel rendement juist zorgen voor extra rendement. Dat wordt veroorzaakt door de forse stroom geld richting duurzaam beleggen en juist uit bedrijven die hun ‘license to operate’ hebben verloren. Tabak is al de sigaar en fossiele brandstoffen lijken eenzelfde lot beschoren. Passief beleggen heeft jarenlang geprofiteerd van een sterke instroom en dat heeft mede bijgedragen aan de sterke performance van passief. Het effect kan bij duurzaam beleggen zelfs nog sterker zijn. Men koopt immers niet de brede markt, maar een kleine selectie. Verder is er wetgeving op komst om die duurzame selectie te ondersteunen. Bedrijven met een grote carbon footprint worden straks afgestraft door de CO2-taks. Centrale bankiers pleiten voor zo’n belasting en nu de Groenen de grote winnaars zijn van de Europese verkiezingen, hebben steeds meer partijen een groene agenda.

Een gezond financieel rendement is geen statisch begrip. Het is belangrijk om voeling te houden met de maatschappij. Alleen dan kan het vertrouwen van het grote publiek worden teruggewonnen. Macron had bij de invoering van een belasting op energie onvoldoende oog voor de sociale aspecten. De gele hesjes hebben hem daar op gewezen. Datzelfde kan ook de CO2-taks overkomen. Een combinatie met een CO2-dividend heeft de voorkeur. Het bestaansrecht van veel ondernemers is dat zij een probleem oplossen en daar flink aan verdienen. Van bovenaf zijn die problemen dankzij de SDGs gemakkelijk te identificeren. Het grootste probleem en tegelijk het grootste risico voor beleggers is het klimaatprobleem. Daarmee verbonden zijn problemen op het gebied van energie, water en voedsel. Dan kunnen ook sociale problemen op het gebied van inkomen en welvaart worden opgelost. Dan is er pas echt sprake van een gezond financieel rendement.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK