Return to site

Van nationaal naar internationaal

MRZ, oktober 2009

· MRZ

Nederlandse banken en brokers bieden vrijwel allemaal de mogelijkheid om op Amerikaanse beurzen te beleggen. Je zou verwachten dat dit niet duurder is dan in Nederland, dankzij de digitalisering en internationalisering van de markt. Toch gaat die vlieger niet helemaal op. Door de bank genomen, is beleggen in de Verenigde Staten duurder dan op Beursplein 5.
Bron: Beleggen op Amerikaanse beurzen, grote kostenverschillen, Effect, 19 oktober 2009

Beleggen in nationale aandelen heeft iets vertrouwds. Je kent de bedrijven en ze komen in het dagelijks nieuws regelmatig voorbij. Als je meer wilt weten, kun je in je moerstaal navraag doen. Verder is verlies nemen bij bekende aandelen psychologisch makkelijker dan bij onbekende. Zeker bij kleinere bedrijven geldt: onbekend maakt onbemind. Vandaar dat beleggers altijd een overvloed aan nationale aandelen in portefeuille hadden en vaak nog steeds hebben. Dit wordt home bias genoemd.
Hoe begrijpelijk deze neiging ook is, toch is ze uit oogpunt van spreiding onverstandig. Wie louter nationaal belegt, beperkt op voorhand de kans op een optimale portefeuille en optimaal rendement. Jouw land hoeft niet altijd de meest renderende bedrijven in een bepaalde sector te hebben. Daar komt bij dat je meer risico neemt. Zeker als jouw beleggingsland een klein land is, waar de beurzen een beperkte spreiding over sectoren kennen. Dit maakt de portefeuille kwetsbaar voor nationale of sectorspecifieke economische tegenvallers. Maar misschien wel het belangrijkste argument tegen alleen in je eigen land beleggen, is dat je de echte buitenkansen mist, zoals de emerging markets. Eind jaren negentig was Amsterdam een van de best presterende beurzen internationaal. Toen was er iets voor te zeggen om vooral daar te beleggen. Maar vanaf
2000 doet de MSCI emerging markets het veel en veel beter. Vanwege de hiervoor genoemde redenen hebben beleggers, waaronder wij, het accent geleidelijk naar het buitenland verlegd. De elektronische revolutie diende daarbij als katalysator. Dankzij internet is er nu toegang tot informatie over bijna alle buitenlandse bedrijven. En de elektronisering van de handel heeft de kosten sterk verlaagd. Het maakt natuurlijk veel uit of stukken fysiek van hand tot hand gaan, of elektronisch van eigenaar verwisselen. Zoals Effect terecht aanroert, is het overigens nog niet zo dat de kosten overal precies gelijk zijn. Je hebt nog wel wat minimale verschillen. Maar onze klanten merken daar niets van, omdat wij werken met een all-in fee. Daarbij maakt het niet uit of je nationaal of internationaal belegt.’

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK