Return to site

Frontier markets hervormen door Coronacrisis

Fondsnieuws 17 september 2020

· Fondsnieuws

Veel beleggers gaan er van uit dat Frontier markets zullen bezwijken onder het Coronavirus. Ze hebben immers niet de gezondheidszorg en de reserves die de ontwikkelde landen wel hebben. Ze kunnen het zich ook niet veroorloven om de economie op slot te gooien. Gelukkig zijn de meeste frontier market landen veel meer afhankelijk van binnenlandse factoren dan van de wereldeconomie. Niet dat alle frontier landen over een kam kunnen worden geschoren. Sri Lanka is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het toerisme en dat raakt de economie dus wel degelijk. Veel frontier markten ontvang geld van arbeidsmigranten die in het buitenland werken. Oplopende werkloosheid in de ontwikkelde landen raakt deze groep het eerst. Toch verbleken deze problemen op korte termijn bij de hervormingsimpuls die uitgaat van Corona.

De Frontier markets index bestaat uit ruim dertig landen, van Bahrein, Bangladesh en Togo tot Tunesië en Vietnam. In november verhuist Koeweit, het grootste land uit de Frontier market index, naar de MSCI emerging market index. Daarna is Vietnam veruit het grootste fonds in de index. Dat land heeft inmiddels een marktkapitalisatie van ruim 100 miljard euro. Toen ik in 2005 voor het eerst naar Vietnam keek was de marktkapitalisatie 25 miljoen euro. Het land viel toen op. Vietnam maakte grote sprongen op lijstjes die bijhielden in welk land je het beste zaken kan doen of in welk land de meeste hervormingen werden doorgevoerd. Vaak kiezen beleggers voor opkomende markten om de hogere economische groei, maar niet te groei, maar het tempo waarin die landen structurele verbetering doorvoeren is bepalend. Hervormingen zijn de basis voor outperformance in opkomende en frontier markten. Zo steeg de beurs van Vietnam in 2006 met 160 procent. Vietnam heeft overigens op dit moment Corona volledig onder controle. Er zijn 92 zieken waarvan niemand op de IC en zijn er in totaal 11 mensen overleden, en dat op een bevolking van 97 miljoen mensen.

Juni volgend jaar wordt ook IJsland opgenomen in de MSCI Frontier-market index, wellicht een wat vreemde eend in de bijt. Dat betekent ook dat het IJslandse Marel, genoteerd aan Euronext dankzij de overname van de kippenslachtmachines van Stork, in de Frontier market-index komt. Marel is feitelijk een producent van robots, van machines die volledig geautomatiseerd het werk van mensen kunnen overnemen. Maar we dwalen af. Het gewicht van de financiële waarden (banken en verzekeraars) in Frontier markets is groot. Dat is mogelijk ook een excuus om niet in Frontier markets te beleggen. Er is echter een groot verschil tussen banken in ontwikkelde markten en banken in frontier markten. In de ontwikkelde markten zijn banken de facto genationaliseerd en holt de lage rente het verdienmodel van de banken verder uit. In frontiermarkten is er nog een normale rentestructuur en profiteren banken juist van structurele verbeteringen.

De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat verschillende - reeds zichtbare - structurele trends (zoals bijvoorbeeld digitalisering, deglobalisering en vergroening) in een stroomversnelling komen. Zoals zo vaak maakt de crisis de geesten rijp voor innovatie en hervormingen. Hervormingen hebben juist in frontier markets een positieve uitwerking. Ze staan nog maar aan het begin staan van een omslag in de economie. De impact van relatief kleine hervormingen is daar juist groot en Corona geeft net het juiste zetje. Zelfs landen als Egypte en Pakistan, met hoge schulden, komen nu met hervormingen, al was het maar om toegang te houden tot de financiering van het IMF. De situatie in Pakistan is duidelijk verbeterd sinds het aantreden van Imran Khan. Er staat nu een moderne centrale bank met professionals aan het roer. Ook het IMF verwacht in de meest recente outlook dat het herstel in Frontier markets sneller zal verlopen dan in de rest van de wereld. Door het vertrek van buitenlandse beleggers in de afgelopen jaren is de waardering voor aandelen in Frontier markets veel lager dan in ontwikkelde en opkomende markten. Dat terwijl de groeiperspectieven met zo’n gunstige bevolkingspiramide uitermate gunstig zijn, mits de juiste hervormingen worden doorgevoerd.

Photo by Dat Tran on Unsplash

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK