Return to site

Symptoombestrijding

Fondsnieuws 27 maart 2020

· Fondsnieuws

Autoriteiten bestrijden deze crisis met de technieken van de vorige. Dat is begrijpelijk, maar gedoemd om te mislukken. Het is net als een generaal die de vorige oorlog probeert te winnen. In de Eerste Wereldoorlog zorgden militaire tactieken uit de negentiende eeuw voor veel slachtoffers in de opeens geïndustrialiseerde wereld. De Franse Maginotlinie was in de Tweede Wereldoorlog nutteloos tegen de mobiliteit van tanks en vliegtuigen. Overheden komen nu met maatregelen om de grootste financiële crisis ooit te bestrijden. Het probleem is dit keer echter niet het financiële systeem, maar de reële economie. Simpelweg nog meer schuld in het systeem pompen is niet de oplossing.

Economisch is de oplossing simpel. Gewoon de omzet garanderen van elke ondernemer die last heeft van het Coronavirus, mits die ondernemer zijn toeleveranciers en de werknemers blijft betalen. Dat is relatief goedkoop. Het is een eenmalige maatregel, veel goedkoper dan een structurele belastingverlaging van enkele procenten. Twee maanden lang de helft van de economie overnemen, zorgt voor een extra staatsschuld gelijk aan acht procent van het bbp. Ook dat is symptoombestrijding, maar zo’n bail-out komt in ieder geval terecht op de juiste plek. Voordeel is dat er geen bedrijf om hoeft te vallen en dat ook de werknemers hun verplichtingen kunnen nakomen. Banken hoeven dan niet te worden gesteund. De schuldenberg is het transmissiemechanisme om van deze recessie een depressie te maken.

Er zijn boeken volgeschreven met adviezen over hoe je een oorlog moet winnen. Dat je niet moet vechten zoals in de laatste oorlog is er één van. Dat je weet wie de vijand is, een ander. We zijn gewaarschuwd en niet door de minsten. Onder andere Bill Gates en Nassim Taleb voorzagen de enorme effecten van een pandemie op de global village. Voor Taleb was dit niet eens een zwarte zwaan, maar een witte. De vijand is in dit geval een virus. Die moet bestreden worden. Dat kan met onze snel toenemende kennis op het gebied van biotechnologie. Net als de negatieve effecten van deze virusuitbraak, lopen we ook een groot risico met de resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Steeds vaker is er sprake van resistentie en bacteriën kunnen zich net virussen snel verspreiden. Gelet op de absurde bedragen die deze pandemie ons kost, zal slechts een kleine investering duizenden procenten opleveren.

Biotechnologie is in staat om virusremmers en vaccins te ontwikkelen, evenals een oplossing te bedenken tegen de resistentie van antibiotica. Het grote verschil tussen biotechnologie en farmacie (chemische medicijnen) is dat de laatste groep medicijnen gebruikt worden om te behandelen (symptomen te bestrijden), waar biotechnologie vooral geneest. De overheid moet er voor zorgen dat barrières voor deze industrie worden weggenomen. Bijvoorbeeld door het versnellen van procedures. Of door het belang van de volksgezondheid boven het belang van privacy te stellen. Biotechnologiebedrijven die nuttige medicijnen ontwikkelen, kunnen vrijgesteld worden van het betalen van belasting. Verstrek extra subsidies voor nuttige investeringen en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat is betere behandelingen en snellere diagnoses. Niet alleen tegen het Coronavirus, maar ook bij veel andere ziektes.

De uitbraak van het Coronavirus is een stevige impuls voor de biotechnologiesector, interessant voor beleggers. De geschiedenis leert dat elke oorlog leidt tot innovatie. Reken op een technologische versnelling op het gebied van biotechnologie. Dat Aziatische landen zo succesvol zijn in het bestrijden van deze virusuitbraak, is omdat ze in het verleden maatregelen hebben genomen. De extra investeringen die ze daarvoor hebben gedaan, vallen in het niet tegen de enorme kosten nu. Nu dreigen we eerst bankroet te gaan om daarna te overlijden aan een virus.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK