· Fondsnieuws

Het enige rendement dat telt is een gezond financieel rendement. Het is het rendement dat rekening houdt met alle externe effecten. Wie oog heeft voor deze externe effecten zal zien dat dit niet ten koste gaat van het financiële rendement, maar op lange termijn juist extra rendement kan opleveren.

Beleggen voor een betere wereld

Nog altijd zijn er mensen die denken dat beleggen voor een betere wereld en het behalen van financieel rendement niet kunnen samengaan. Maar een gezond financieel rendement is alleen haalbaar door te streven naar die betere wereld. Rendement kan niet zonder duurzaamheid. Daarbij staat het belang van de aandeelhouders voorop. Dit zijn immers de verschaffers van lange termijn vermogen. De impact van deze beleggers op de maatschappij is groot. Elke belegging heeft impact, maar vooral wanneer beleggers doelgericht samenwerken kan die impact positief uitpakken, ook op het rendement.

Drie voorbeelden

Uit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie is tussen het percentage vrouwen in het bestuur en het rendement op het eigen vermogen van de onderneming. De achterliggende oorzaak is dat een degelijk HR-beleid streeft naar diversiteit. Dit beleid zorgt er voor dat talenten komen bovendrijven en het zou zo maar eens kunnen zijn dat die talenten gelijk verdeeld zijn tussen man en vrouw. Direct of indirect wordt het bestuur benoemd door de aandeelhouders, die hebben dus invloed op die gelijke verdeling. Een tweede voorbeeld is discussie over de loonkloof. Aandeelhouders betalen de CEO. Nu is een goede CEO zijn gewicht in goud meer dan waard. Maar wanneer de CEO wordt overbetaald en de werknemers worden onderbetaald, uit zich dat vaak in een bovengemiddeld personeelsverloop. Het gaat dan ten koste van de prestaties van het bedrijf. Vaak blijkt het ook nog te schorten aan de corporate governance en daar kunnen samenwerkende aandeelhouders wat aan doen. Tot slot de hoeveelheid plastic in de oceanen. Samen met de plasticsoup foundation hebben aandeelhouders dit op de agenda gezet bij McDonalds. In Nederland gebruikt McDonalds kartonnen verpakkingen, maar waarom niet in de rest van de wereld. Een beter imago, minder risico op claims, en een beter rendement. Het alternatief is een ongezond financieel rendement, maar ook voor aandeelhouders is er geen planet B.

Positieve kracht van doelgerichte samenwerking

Duurzaam beleggen is mainstream geworden. De bakermat van duurzaam beleggen is Europa. Noord-Amerika en vooral Azië volgen snel. Duurzaam beleggen is bekend geworden onder verschillende labels: van people-planet-profit tot maatschappelijk verantwoord en van impactbeleggen tot groenbeleggen. Al die labels hebben gemeen dat het er op lijkt dat deze vorm van beleggen iets is wat je er naast kan doen. Dat is niet het geval, zeker nu bedrijven massaal de sustainable development goals hebben omarmd. Binnen de Rabobank streven we er naar om het duurzame gangbaar te maken en het gangbare duurzaam. Een coöperatie is bij uitstek geschikt om dat de bereiken, want we geloven in de positieve kracht van doelgerichte samenwerking en een gezond financieel rendement.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK